I fellesskap for endring - håndbok

I fellesskap for endring - håndbok

Faglitteratur / Publisert: 21. februar 2017

Det er brukeren som har størst innvirkning på resultatet av behandlingen. Denne fagboken er nyttig for psykisk helsearbeid som vil lytte mer til brukerne og samtidig styrke det faglige samarbeidet mellom behandler og bruker.

I fellesskap for endring: Håndbok i klient- og resultatstyrt praksis

I FELLESSKAP FOR ENDRING - en håndbok i klient- og resultatstyrt praksis, er skrevet av Barry Duncan og Jaqueline Sparks. Den ble oversatt til norsk og utgitt på Gyldendal  Akademisk Forlag i 2008.

I FELLESSKAP FOR ENDRING -&nb...
Forfatterne

Barry L. Duncan, Dr. Psychol. er terapeut, veileder og forsker med stor kliniske erfaring. Han er en av lederne for Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) i Florida. Han har publisert over hundre tekster, inkludert tretten bøker.

Jaqueline Sparks, PH.D., jobber som førsteamanuensis ved University of Rhode Island innenfor fagfeltet familieterapi. Hun har arbeidet som terapeut, veileder og som administrator i offentlig helsetjeneste.

Mer om

brukermedvirkning faglitteratur kor fit feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen