Nittedal inviterer pårørende inn

Nittedal inviterer pårørende inn

Pårørende / Publisert: 17. oktober 2017.   Endret: 05. januar 2024

De arrangerer Møteplass for pårørende til brukere av psykisk helsetjeneste, men få har deltatt i det siste. Nå håper de på å få flere til å oppdage tilbudet.

møteplass nittedal

ET STED DER FAGFOLK KAN ØVE OPP LYTTEEVNE: - Den kunnskapen de pårørende gir oss er helt sentral, sier Anne Sophie Marthinsen, møteplassleder og -koordinator (t.h.). Til venstre ser vi Ragnhild Bull-Njaa Larsen, rådgiver i enhet for psykisk helse og rus i Nittedal, og koordinator for Møteplass. (FOTO: Nittedal kommune)

ET STED DER FAGFOLK KAN &Osla...
Møteplass i Nittedal
  • Foregår på Solli Aktivitetshus, som er organisert under Enhet for Psykisk Helse og Rus i kommunen.
  • Er et fortrolig rom, og en arena der pårørende og fagfolk møtes for å utveksle erfaringer om det å leve med mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer.
  • De som deltar på Møteplass er alle likeverdige, men det er de pårørendes livssituasjon og utfordringer som står i fokus.
  • Er en læringsarena der fagfolk kan få et innblikk i hvordan det er å leve nært på et menneske som har psykiske eller rusrelaterte helseutfordringer over tid. Arrangørenes ønske er at denne unike kunnskapen fra pårørende fører til praksisendring.
  • Er et sted der pårørende kan møte andre pårørende for å dele erfaringer og få hjelp og støtte.

Les mer om Møteplass

Mer om

pårørende organisering.av.tjenester god.hjelp.i.et.brukerperspektiv praksiseksempler akershus nittedal

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen