-Slik kan vi gjøre forskjellene mellom folk i Norge mindre

-Slik kan vi gjøre forskjellene mellom folk i Norge mindre

Folkehelsekonferansen 2017 / Publisert: 24. oktober 2017.   Endret: 24. oktober 2017

På Folkehelsekonferansen 2017 ledet Anne Grosvold en paneldebatt, der Kristin Clemet (Tankesmien Civita), Sigrun Aasland (Tankesmien Agenda), Karl Ove Moene, professor ved Økonomisk institutt UiO og lege Dag-Helge Rønnevik deltok.

paneldebatt

AKTUELT: Mange gode innspill kom frem under paneldebatten. Fra v.: Anne Grosvold, Karl Ove Moene (professor UiO), Dag-Helge Rønnevik (lege og Phd.stipendiat), Kristin Clemet (Tankesmien Civita) og Sigrun Aasland (Tankesmien Agenda). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: Mange gode innspill ...
Folkehelsekonferansen 2017
  • Tittel: Vår felles framtid - Lederskap og samskaping for helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn. 
  • Gikk av stabelen 23. og 24. oktober på Radisson Blu Hotel Plaza i Oslo.
  • Satte lys på hvordan man kan skape en samfunnsutvikling som fremmer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft
  • Målgruppe: Ansatte i kommuner og fylkeskommuner; planleggere, politikere, folkehelsekoordinatorer og ledere. I tillegg vil den være aktuell for forskere, studenter, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Mer om

nyheter folkehelse helsefremming.og.forebygging sosial.ulikhet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen