Når barn og unge sliter, og det er vanskelig å hjelpe

Når barn og unge sliter, og det er vanskelig å hjelpe

Arbeidsform / Publisert: 14. november 2017.   Endret: 04. mars 2021

Familiemøtet kan være en god løsning da. Arbeidsformen, som er utviklet av pensjonert overlege Olav Eldøen, brukes nå i flere kommuner.

4183476 trist jente

-TENK ENKELT: Olav Eldøen, pensjonert overlege i barne- og ungdomspsykiatri og nå masterstudent ved Nord Universitet, har utviklet Familiemøtet. –Det er et effektivt tilbud til familier som opplever bekymring for sine barn, sier han. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-TENK ENKELT: Olav Eldø...
Familiemøtet

  • Et tilbud til familier som opplever uro eller bekymring for sine barn. 
  • Alle kan henvende seg; familier, barnehage/skole, hjelpetjenester osv., men det er alltid en forutsetning at familien selv opplever utfordringer og at de samtykker til/ønsker dette. 
  • Et lavterskeltilbud, med intensjon om lett tilgjengelighet, og det er ikke behov for henvisning til møtet. 
  • Møtet kan være tilstrekkelig hjelp i seg selv, eller det kan være en inngangsport til hjelpetjenester i tråd med familiens ønsker.
  • Et samarbeid mellom kommune, PPT og spesialisthelsetjenesten ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
  • Familien inviterer med seg inn i møtet personer eller hjelpere de tenker kan være med å belyse eller støtte.

KILDE: Rana.kommune.no

Les mer om Familiemøte i Rana

AKTUELT: Olav Eldøen, pensjonert overlege i barne- og ungdomspsykiatri, nå masterstudent ved Nord Universitet. (FOTO: Privat)

Mer om

barn.og.unge nyheter organisering.av.tjenester samhandling brukermedvirkning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen