Fylkesmannen: - Små kommuner kan få til masse innen psykisk helse- og rusarbeid!

Fylkesmannen: - Små kommuner kan få til masse innen psykisk helse- og rusarbeid!

Publisert: 08. desember 2017.   Endret: 06. mars 2024

-Et godt råd til små kommuner som vil få til nye prosjekter innen psykisk helse og rus, er å samarbeide med naboen.

sita grepp

IMPONERT: Sita Grepp, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, er imponert over hva små kommuner kan få til innen psykisk helsearbeid: -Det er så mange engasjerte mennesker der ute, sier hun. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

IMPONERT: Sita Grepp, seniorr...
Tips til små kommuner som vil starte nye prosjekter innen psykisk helsearbeid
  • SAMARBEID MED NABOENE: Tenk interkommunalt. Mange små kommuner i Nordland jobber interkommunalt. Det er ofte en dyd av nødvendighet.
  • TENK HELHETLIG: Tiltakene må relatere seg til hverandre og være del av en større plan.
  • GODE PLANER: Planarbeidet i en kommune er kjempeviktig for få et helhetlig bilde av hva det er behov for/ hva de trenger å utvikle.
  • TENK VIDT OG BREDT: Når det gjelder rusmiddelarbeid, for eksempel, må man forstå at det ikke bare handler om forebygging og behandling. Det handler også om hus. Og aktivitet. Dette krever at folk fra ulike instanser i kommunen må samarbeide.
  • BLI KVITT SILOTENKNINGEN: Tykke murer mellom ulike ansvarsområder er et problem både i kommuner, hos Fylkesmannen, i departementer og direktorat. Bruk energi på å tenke på tvers, ikke bare befinn deg i din egen lille bås. Tenker dere på tvers, er sjansen for å få til noe mye større!

KILDE: Sita Grepp, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland

Mer om

organisering.av.tjenester rask.psykisk.helsehjelp rusproblem.og.psykisk.lidelse brukerplan psykologer.i.kommunene housing.first kompetanseutvikling act-.og.fact-team kunnskapskilder.for.kommunene små.kommuner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen