Slo sammen Housing First og FACT

Slo sammen Housing First og FACT

Publisert: 20. desember 2017.   Endret: 20. desember 2017

Sandnes kommune slo sammen Housing First med oppsøkende FACT-team for å gi bedre tilbud til mennesker med både rus- og psykiske problemer.

Dagrunn Sømme

GODT MOTTATT: -Det har bare vært positive tilbakemeldinger på at mennesker som strever med å bo nå følges opp av FACT-teamet, sier Dagrunn Sømme, avdelingsleder i Mestringsenheten i Sandnes kommune. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no arkiv. 

GODT MOTTATT: -Det har bare v...
HOUSING FIRST
  • Modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.
  • Bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett, og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
ACT og FACT
  • ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en videreutvikling av ACT-modellen.

Mer om

nyheter oppsøkende.team act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen