-Vi fikk flere deltakere enn vi egentlig hadde plass til

-Vi fikk flere deltakere enn vi egentlig hadde plass til

KiB-kurs / Publisert: 13. mars 2018.   Endret: 18. januar 2024

Astrid Sæther og Anne Kari Nygaard, som leder KiB-kurset som for tiden pågår på Røros, brukte radio, lokalavisa, fastlegene og NAV for å hanke inn deltakere.

røros

NYTTIG Å JOBBE SAMMEN: Astrid Sæther og Anne Kari Nygaard samarbeider med Frode Bukkvoll fra Frisklivssentralen om KiB-kurs. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

NYTTIG Å JOBBE SAMMEN: ...
Kurs i mestring av Belastning (KiB)
  • Et kognitivt basert kurs for voksne
  • Er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.  Målgruppen er alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.
  • Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi ulike typer stressreaksjoner.

- Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet

- Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer

- Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

 Om innholdet:

  • Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.
  • Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.
  • Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, «Kurs i mestring av Belastning», er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

KILDE: Frisklivssentralen, Røros kommune

Mer om

lavterskeltilbud folkehelse helsefremming.og.forebygging nyheter pårørende nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen