Tre kommuners suksesskriterier for å hjelpe hjemløse barnefamilier

Tre kommuners suksesskriterier for å hjelpe hjemløse barnefamilier

Bolig / Publisert: 26. juni 2018.   Endret: 26. juni 2018

En ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning peker på hvilke grep som kan gjøres for å skaffe bolig og gi helhetlige tjenester til vanskeligstilte familier.

homeless child

AKTUELT: Det bor 90 000 i husstander med barn som kan defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge. Mange av familiene har komplekse problemstillinger, men det er mulig å hjelpe. (Ill.foto: www.colourbox.com.)

AKTUELT: Det bor 90 000 i hus...
AKTUELT: Melina Røe, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, har skrevet om hvordan tre kommuner har jobbet med boligsosialt utviklingsarbeid.
Noen forutsetninger for å jobbe helhetlig og koordinert med vanskeligstilte barnefamilier:
  • Støttende ledelse som gir rom for å jobbe kreativt
  • Arbeidet må være politisk og administrativt forankret
  • Medarbeidere må få frihet og midler til å satse på samordning og samarbeid
  • Nok ressurser til koordinering av arbeidet og tydelig koordineringsansvar
  • Fagfolk med høy kompetanse og engasjerte medarbeidere som ser helheten
  • Målrettet bruk av virkemidler; som for eksempel startlån
  • Fokus på selvhjulpenhet og familienes egne ressurser

 KILDE: Rapporten "Å bygge stein på stein. Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier"

Mer om

vanskeligstilte.barnefamilier samhandling helhetlige.tjenester boligsosialt.arbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen