Gry Strøm

Gry Strøm

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: gry.strom@napha.no
Telefon: +47 951 33807

Utdannet lege ved Syddansk Universitet, Odense og sykepleier ved Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag. Turnustjenesten min som lege gjennomførte jeg i Danmark, arbeidet senere som allmennpraktiserende lege på legesenter i 1,5 år. I mitt daglige arbeid som lege, erfarte jeg viktigheten av tilgjengelighet og dialog mellom de ulike tjenestetilbudene innenfor psykisk helsearbeid.