Tilbyr ansatte kurs og etterutdanning

Tilbyr ansatte kurs og etterutdanning

Praksiseksempel / Publisert: 03. mai 2016.   Endret: 03. mai 2016

-Vi har godt faglig miljø og et variert tjenestetilbud som gjør det attraktivt å jobbe hos oss, mener faglederne Jan Omvik og Kåre Rønnes. Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune arbeider bevisst med kompetanseutvikling.

Kompetanseplan psykisk helsk helse og rus Trondheim kommune

LEGGER KOMPETANSEPLAN: Ved Trondheim kommunes enhet for psykisk helse og rus registrerer de ansatte kompetanse og behov. Formålet er oversikt og videreutvikling.

 

LEGGER KOMPETANSEPLAN: Ved Tr...
Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune:
  • Enheten er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Trondheim kommune
  • Enheten har cirka 70 stillinger, og de ansatte har høy kompetanse innen psykisk helsearbeid
  • Enheten har tilbud til mennesker med psykiske plager og lidelser eller rusproblematikk, uansett alvorlighetsgrad
  • Tjenestene innbefatter blant annet oppfølging, gruppebehandling, undervisning og lavterskelsamtaler med psykolog, samt  ambulant tjeneste som tilbyr rask psykisk helsehjelp på kveld og helg
  • Enheten har kontakt med cirka 1 800 brukere pr. år
FAGLEDERE MED KOMPETANSEPLAN: Jan Omvik og Kåre Rønnes, enhet for psyksik helse og rus, Trondheim kommune.

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kompetanseutvikling faglig.kvalitet praksiseksempler trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen