Bredt spekter av tjenestetilbud i Trondheim kommune

Bredt spekter av tjenestetilbud i Trondheim kommune

Praksiseksempel / Publisert: 03. mai 2016.   Endret: 03. mai 2016

Mestringsaspektet er gjennomgående i det brede spekteret av tilbud som enheten for psykisk helse og rus i Trondheim kommune har ansvaret for.

Jan Omvik og Kåre Rønnes, fagledere ved Enhet for psykisk helse- og rus, Trondheim kommune

MESTRINGSTILBUD I TRONDHEIM: -Ved det nye lavterskeltilbudet i Trondheim kan man få hjelp uten vedtak, det er kort ventetid og tilbudet er gratis, sier fagledere Jan Omvik og Kåre Rønnes ved Enhet for psykisk helse- og rus i Trondheim kommune.

MESTRINGSTILBUD I TRONDHEIM: ...
Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune:
  • Enheten er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Trondheim kommune
  • Enheten har cirka 70 stillinger, og de ansatte har høy kompetanse innen psykisk helsearbeid
  • Enheten har tilbud til mennesker med psykiske plager og lidelser eller rusproblematikk, uansett alvorlighetsgrad
  • Tjenestene innbefatter blant annet oppfølging, gruppebehandling, undervisning og lavterskelsamtaler med psykolog, samt  ambulant tjeneste som tilbyr rask psykisk helsehjelp på kveld og helg
  • Enheten har kontakt med cirka 1 800 brukere pr. år

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt god.hjelp.i.et.brukerperspektiv praksiseksempler trøndelag act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen