Fastleger og psykisk helse

Fastleger og psykisk helse

Publisert: 20. august 2010.   Endret: 17. januar 2017

Fastlegene har det primære ansvaret for behandlingen av lettere og moderate psykiske lidelser i Norge, men underbehandling av syke og overbehandling av friske utgjør en betydelig utfordring. Dette skriver Dagens Medisin (11-10).

4315339 fastlege

NYTTIG: Økt samarbeid mellom DPS og fastlege kan bidra til at færre pasienter henvises unødig til spesialisthelsetjenesten.

NYTTIG: Økt samarbeid ...

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid yrkesgrupper øvrige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen