Behov for mer forskning på bostedsløse i Norge

Behov for mer forskning på bostedsløse i Norge

Nyhet / Publisert: 15. mai 2017.   Endret: 15. mai 2017

En rapport fra Folkehelseinstituttet ser på effekt av boligprogrammer og case management på bostedsløshet og bostabilitet blant personer som er, eller står i risiko for å bli, bostedsløse.

6944061 vegg

AKTUELT: Forfatterne peker på at det er behov for bedre gjennomførte og rapporterte studier, og at det er spesifikke hull i forskningen om for eksempel vanskeligstilt ungdom og botilbud av bolig uten krav om rusfrihet. (Ill.foto: www.colourbox.com.)

AKTUELT: Forfatterne peker p&...
Bostedsløshet i Norge
  • Antall bostedsløse i Norge har holdt seg stabilt siden den første kartleggingen av bostedsløshet ble publisert i 1997, til tross for at man har jobbet for å forebygge og redusere bostedsløshet de siste 15 årene.
  • Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å bo.
Aktuelt
  • Nåværende nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020); Bolig for velferd har tre overordnede mål:

1. Alle skal ha et godt sted å bo.

2. Alle med behov for tjenester vil få hjelp til å håndtere boforhold.

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Mer om

housing.first forskningsrapporter bostedsløshet nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen