Bolig først i Hamarøy

Bolig først i Hamarøy

Publisert: 25. oktober 2016.   Endret: 05. oktober 2016

I Hamarøy i Salten er de i gang med Housing First, et prosjekt som gir bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer et varig sted å bo.

husmodell 16908273

HAMARØY KOMMUNE: De driver Housing First-prosjektet på egen hånd, men samarbeider også med andre kommuner om prosjekter som kommer innbyggerne til gode. (Ill.foto: www.colourbox.com).

HAMARØY KOMMUNE: De dr...
Housing First

Housing First er en kunnskapsbasert modell for varig bosetting av bostedsløse med rusavhengighet og / eller psykiske helseproblemer. Modellen kommer opprinnelig fra USA, og har nå spredd seg til flere land i Europa og andre deler av verden. I Norge startet de første Housing First-prosjektene i 2012, og det er nå cirka 15 slike prosjekt rundt omkring i landet.

Modellen bygger på følgende prinsipper:

  • Bolig er en grunnleggende menneskerettighet
  • Alle skal møtes med varme og medmenneskelighet
  • Hjelp så lenge det trengs
  • Boliger skal ligge i vanlige bomiljø
  • Bolig og tjenester skal være separate fra hverandre
  • Valgfrihet og selvbestemmelsesrett
  • Arbeidet orienteres mot å komme seg
  • Jobbe med skadereduksjon
Utdrag av reportasje

Reportasjen kan leses originalt i Kommunespeilet nr. 2, 2016 .(utgitt av Kommunal Rapport)

 

 

Mer om

samhandling housing.first god.hjelp.i.et.brukerperspektiv reportasjer act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen