Brukermedvirkning sikrer en stabil bosituasjon

Brukermedvirkning sikrer en stabil bosituasjon

Publisert: 31. oktober 2018.   Endret: 29. oktober 2018

NAV Grünerløkka har gjennom prosjektet "Hjem Først" fått gode resultater ved å sates på tett oppfølging for de som mangler bolig.

Et hjem. Grünerløkka. Colourbox id 12949884

Hjem først: Å ha en trygg base gir et godt utgangspunkt for å takle livsutfordringer.

Hjem først: Å ha...
Prinsipper i Housing First

  • Bolig er en menneskerett
  • Respekt og varme i møte med deltakeren
  • Sevlstendige leiligheter spredt i vanlige bomiljø
  • Skill mellom bolig og tjenester
  • Brukermedvirkning
  • Forpliktelse til å yte tjenester så lenge det er nødvendig
  • Recoveryorentering
  • Skadereduksjon

Mer om

housing.first brukermedvirkning praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen