Fem tips til dere som jobber med folkehelse i kommunene

Fem tips til dere som jobber med folkehelse i kommunene

Folkehelse / Publisert: 09. oktober 2018.   Endret: 30. november 2018

-Sosial utjevning og livsløpsperspektiv er to av temaene kommuner som ønsker å jobbe målrettet med folkehelsearbeid kan fokusere på.

susanne hagen

AKTUELT: -Man kan fokusere på årsakene-til-årsakene, for eksempel gjennom levekårsfokus, og ved å foreta fordelingshensyn innen de områder man har råderett og utviklingsmuligheter ovenfor, sier Susanne Hagen,   førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Man kan fokusere p&...
"Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – utfordringer og muligheter for psykisk helsearbeid"
  • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Asker kommune, Universitet i Sørøst-Norge, Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune og NTNU Samfunnsforskning AS arrangerer sin årlige Forskningskonferanse i Trondheim 9.-10.oktober.

 

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen