Treffes for å snakke om å jobbe systemisk rundt brukerne

Treffes for å snakke om å jobbe systemisk rundt brukerne

Publisert: 25. oktober 2018.   Endret: 05. november 2018

I Trondheim i disse dager møtes folk fra store deler av landet for å utveksle erfaringer og inspirasjon rundt å jobbe med åpne dialoger i nettverksmøter.

nettverk møte

AKTUELT: Anne-Lise Sørensen fra Trondheim kommune og sosialkonsulent Åslaug Kihl fra Trondheim fengsel var noen av deltakerne på det landsomfattende nettverksmøtet som arrangeres i Trondheim i disse dager. –Det er nyttig å møte andre som jobber med det samme, sier de to. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: Anne-Lise Sør...
Landsomfattende nettverksmøte, Åpen dialog 2018 – Nettverk som viktig aktør. arrangeres i Trondheim 25.-26.oktober 2018

Om arrangementet:

  • Det er våre relasjoner som betyr mest for hvordan vi har det. Å tenke systemisk vil si å tenke at helheter, relasjoner og sammenhenger skaper mening og sammenheng i vår forståelse av verden.
  • Arrangementet vektlegger erfaringsutveksling, faglig påfyll og uformell prat om det å jobbe med åpen dialog, nettverksmøter og reflekterende samtaler.

Om innholdet:

  • Ulla Rosengren har et historisk blikk på landsomfattende nettverksmøte og utvikling av tenkning.
  • Veronica Kjesbu fra Mental Helse Trøndelag snakker om erfaring med nettverksmøte.
  • LINK og Gartnerhaugen forteller om brevskriving i samtaler med familier.
  • Eivind Finserås holder innlegg om en lang karriere med nettverk i fokus.
  • Representant fra KBT snakker om knutepunkt for recovery.
  • Open Space: Tid til å dele erfaringer og utfordringer.

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid nyhet åpen.dialog åpen.dialog.i.nettverksmøter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen