Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner

Nytt tilbakemeldingsverktøy styrker behandling og bedrer relasjoner

Tilbakemeldingsverktøy / Publisert: 07. mars 2019.   Endret: 12. mars 2019

Et nytt tilbakemeldingsverktøy, som tar hensyn til både pasient og behandler, er etablert. Nylig ble det arrangert en fagdag, der det ble informert om verktøyet.

35773860 taste

AKTUELT: Helse Midt starter opplæring i Norse våren -19. -Årsaken til at vi ville bruke Norse, er fokuset på alliansen mellom behandler og pasient, sier Kristin Tømmervik, leder iFoU-seksjonen ved Klinikk for rus-og avhengighetsmedisin ved St.Olavs Hospital og Hege Govasmark, prosjektleder for pilotering av Norse i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i Midt-Norge. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Helse Midt starter o...
Norse (Norwegian Outcome Response System for Evaluation)
  • Et kartleggingsverktøy som gir et helhetlig bilde av pasientens livssituasjon: ressurser, symptomuttrykk, sykdomsopprettholdende faktorer og livssituasjon.
  • Er tilgjengelig for pasienten i forkant av timen, og kan svares på mobil, nettbrett eller data.
  • Blir til en grafisk rapport som behandler og pasient kan bruke i behandlinga.
  • Er persontilpasset, slik at svarene danner grunnlaget for en dynamisk prosess.
  • Er prøvd ut på 600 norske pasienter (februar 2019).
  • Ble utviklet av professor Christian Moltu og forsker Samuel Norberg i Helse Førde. Gjennom et forskningsprosjekt så de behov for å utvikle et nytt tilbakemeldingssystem, som tok hensyn til både pasient og behandlers behov.
  • Norse feedback hadde fra januar 2019 sin egen uavhengige digitale plattform. Når pasientene svarer på tilbakemeldingssystemet, lagres resultatene i en anonym og sikret database.

 

 

Mer om

tilbakemeldingsverktøy behandling.i.psykisk.helsearbeid verktøy nyhet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen