-Tok tid før vi våget å kalle prosjektet «Housing First»

-Tok tid før vi våget å kalle prosjektet «Housing First»

Housing First / Publisert: 07. mars 2019.   Endret: 28. november 2023

-Vi tenkte vi ikke klarte å gi brukerne særlig mange valgmuligheter på hvor de skulle bo, og nølte med å kalle oss «Housing First».


housing first rana

ENGASJERTE: -Vi var først redde for å ta i bruk Housing First-begrepet, fordi vi tenkte vi ikke var tro mot modellen. Det tenker vi ikke lenger, sier May Helen Steinfjell, prosjektleder i avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester (t.h.) T.v.: Vidar Slettjord, leder for seksjon boligsosialt arbeid. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

ENGASJERTE: -Vi var fø...
Type kommunale boliger i Rana
  • Enga Bofellesskap: Heldøgns bemanna omsorgsbolig for mennesker med særlig behov for tilrettelegging. Det er tre boenheter som tar høyde for å ivareta sikkerheten for de som bor og jobber ved bofellesskapet. Bemanningsfaktoren ved dette tiltaket er for tiden høy.
  • Høgda Bofellesskap: Heldøgns bemanna omsorgsbolig. 15 boenheter som retter seg mot målgruppa som har behov for langvarige og tilrettelagte tjenester på bakgrunn av langvarig psykisk sykdom.
  • Liengbakken Bofellesskap: Heldøgns bemanna omsorgsbolig. 12 boenheter som retter seg mot mennesker som på grunn av langvarig rusbruk og følgeskader av rus, har behov for langvarige og tilrettelagte tjenester. I tillegg er det tre hybler som benyttes til midlertidig bolig for akutt bostedsløse.

Kilde: Rana kommune

Housing First
  • En modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.
  • Bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
Tre arbeidsprosesser de er opptatt av i Housing First i Rana
  1. Kartlegging skal ikke være basert på diagnose, men boplan.
  2. Praktisk gjennomføring. Kommunen hjelper brukerne med å finne boligen, og å leie eller kjøpe.
  3. Brukerne forplikter seg til å være med så lenge som mulig. Det viktige spørsmålet: Hva skal til for at de beholder boligen?

Kilde: Rana kommune

Mer om

housing.first rusproblem.og.psykisk.lidelse brukere.med.omfattende.tjenestebehov organisering.av.tjenester praksiseksempel nordland act-.og.fact-team rana

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen