-Det fins verktøy for hvordan man kan samskape i en kommune

-Det fins verktøy for hvordan man kan samskape i en kommune

Folkehelse / Publisert: 29. mars 2019.   Endret: 29. mars 2019

«Å gjøre det sammen – sosial innovasjon i praksis» var et tema på konferansen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019. Og ja, det er mulig å få til!

samskaping

AKTUELT: -Et enormt potensiale ligger i å ta i bruk innbyggernes kunnskap og erfaringer og å bruke dette i et reelt endringsarbeid i kommunene. Mennesker er eksperter på sine egne liv. Denne kunnskapen er gull verdt, sier Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: -Et enormt potensial...
Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene; folkehelseprogrammet.
  • Det er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
  • Utviklingsarbeidet skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid, jamfør folkehelseloven.
Konferansen «Program for folkehelsearbeid 2019».

Konferansen «Program for folkehelsearbeid 2019»

  • Har som mål å gi innsikt i de ulike delene av programmet, inspirere, være en drøftingsarena og gi mulighet for innspill til det videre arbeidet.
  • Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak.
Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging verktøy inkludering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen