Nytt nettsted viser hva kommunene gjør i Program for folkehelsearbeid

Nytt nettsted viser hva kommunene gjør i Program for folkehelsearbeid

Nyhet / Publisert: 23. april 2019.   Endret: 24. april 2019

Lurer du på hva den tiårige satsingen Program for folkehelsearbeid konkret har ført til ute i kommunene så langt? Et flunkende nytt nettsted gir svar.

34103635 pc

AKTUELT: På den nye nettressursen kan interesserte finne ut hva kommunene som er involvert i Program for folkehelsearbeid sysler med. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: På den nye net...
Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • Er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid.
  • Barn og unge er programmets prioriterte målgruppe.
  • En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunene. Dette utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og søkes forankret i kommunens planer.
  • Alle tiltakene som utvikles skal evalueres.

 KILDE: handling.forebygging.no

Mer om

nyhet folkehelse helsefremming.og.forebygging barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen