Ønsker innspill til ny stortingsmelding om boligsosial politikk

Ønsker innspill til ny stortingsmelding om boligsosial politikk

Bolig / Publisert: 12. februar 2020.   Endret: 12. februar 2020

-Å bo trygt og godt har mye å si for vår psykiske helse, sier statssekretær Heidi Nakken. Nå ønsker hun innspill til den nye boligmeldingen, som skal lanseres til høsten.

nakken

KOM MED IDEER! -Det er supert om så mange som mulig kan gå inn på nettsiden og gi innspill til den nye stortingsmeldingen, sier Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

KOM MED IDEER! -Det er supert...
Husbankkonferansen 2020
  • Foregår fra 12.-13. februar i Bodø
  • Arrangør er Husbanken nord
  • Denne konferansen skal være en innspillkonferanse til stortingsmeldingen om boligsosial politikk.

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid nyhet rusproblem.og.psykisk.lidelse inkludering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen