Ikke alle bostedsløse ønsker seg et A4-liv

Ikke alle bostedsløse ønsker seg et A4-liv

Bolig / Publisert: 26. mai 2020.   Endret: 26. mai 2020

Gode kartleggingsrutiner, forventningsavklaring, kunnskap og brukermedvirkning er viktige faktorer når en skal skaffe varige boligløsninger til langtidsbostedsløse.

hjemløs

AKTUELT: Mange urbane nomader ønsker seg et annet liv enn det normale. En ny rapport fra Velferdsetaten i Oslo ser på suksessfaktorer for å gi langtidsbostedsløse et varig hjem. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Mange urbane nomader...

Mer om

nyheter bolig housing.first forskning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen