Se den nye folkehelseprofilen for din kommune/ ditt fylke/ din bydel

Se den nye folkehelseprofilen for din kommune/ ditt fylke/ din bydel

Folkehelse / Publisert: 23. juni 2020.   Endret: 12. januar 2022

Hvordan kommer ditt hjemsted ut, når det gjelder viktige indikatorer på folkehelsa? Det kan du finne ut nå.

hopp

AKTUELT: I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på at fylkeskommuner og kommuner skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse. (Ill.foto: www.colourbox.com) 

AKTUELT: I de nasjonale ...

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging sosial.ulikhet rusproblem.og.psykisk.lidelse statistikk barn.og.unge kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen