Viktig å opprettholde psykisk helse- og rusbehandling under pandemien

Viktig å opprettholde psykisk helse- og rusbehandling under pandemien

Publisert: 14. november 2020.   Endret: 19. november 2020

-De som opplevde at behandlingstilbudet ble redusert hadde det verst etterpå, sier forsker Marianne Skogbrott Birkeland.

Ensom mann

BELASTENDE: Resultater fra ny studie om korona-nedstengningens konsekvenser for personer med psykiske vansker og rusproblemer, tyder på at redusert tilgjengelighet til behandling ble belastende. Det knyttes til stressreaksjoner, angst, depresjon, ensomhet, selvmordstanker og somatiske smerter hos brukerne. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

BELASTENDE: Resultater fra ny...
Forsker Marianne Skogbrott Birkeland.

Mer om

nyheter korona koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen