Partnervold betydelig ned med gruppeterapi

Partnervold betydelig ned med gruppeterapi

Ny forskning / Publisert: 04. desember 2020.   Endret: 08. desember 2020

Psykologisk gruppebehandling for å redusere partnervold virker, og det ganske godt, viser ny studie fra Brøset i Trondheim.

Per

SPURTE PARTNERNE: Også partnerne ble spurt om i hvilken grad voldsutøvelsen var redusert, for å få kontrollert sannhetsgehalten mest mulig. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

SPURTE PARTNERNE: Også ...
Om studien
 • 125 menn over 18 år deltok, hvorav 67 fikk kognitiv terapi i sinnemestringsgrupper, og 58 menn i kontrollgruppa fikk mindfulness-terapi.
 • To individuelle samtaler før de startet i kognitiv sinnemestringsgruppe. Én individuell samtale før, og en etter, i mindfulnessgruppa.
 • Deltakerne måtte kunne godt nok norsk til å mestre å være med i gruppene.
 • Deltakerne måtte være i en partnerrelasjon eller annen kjærlighetsrelasjon når de ble inkludert i studien, eller ha en ekspartner som fremdeles var nær med felles møtepunkter. Dette fordi mye vold foregår i separasjonsfase, og det er da en forhøyet risiko for alvorlig vold.
 • Henvisning fra fastlege, eller bedt av barnevernet om å søke hjelp, men frivillig basert og deltaker må ha et erkjent voldsproblem
 • Eksklusjonskriterium: Psykose, eller alkohol-/stoffavhengighet i en slik grad at man ikke klarte å møte i upåvirket tilstand.
Intervensjonen: Kognitiv gruppebehandling etter Brøsetmodellen
 • 15 møter, hvor det første målet er å slutte med vold, selv om en ikke da skjønner hvorfor man bruker vold.
 • Deretter er målet er å få økt bevissthet om i hvilke situasjoner en bruker vold, og hvilke tanker og følelser en har forut for handlingene, dette for å kunne se et mønster i hva som utløser volden.
 • Fokus er på hvordan personen tolket situasjonen der volden ble brukt. På denne måten kan en oppdage egne feilfortolkninger og leveregler, som er styrende for de negative tankene som en får i situasjonen, og hvilke mønstre som går igjen når en opplever spesifikke triggere.
Kontrollgruppen: Stressmestringskurs basert på mindfulness
 • 8 gruppesamlinger i en type stressmestringskurs som heter MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).
 • Dette handler om å lære og legge merke til negative tanker, uten å skyve de bort eller forsøke å unngå disse, samt å legge merke til kroppssignaler og følelser som oppstår i stressede situasjoner.
 • En skal akseptere det en ikke kan endre, og endre det en kan. Mindfulness fokuserer ikke på feilfortolkninger, men på aksept, og det er en del forskning som viser at aksept av negative følelser  kan være en virksom komponent.
Forsker Merete Berg Nesset.

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen