Lær om å skape musikk-kafé og helsekor på webinar

Lær om å skape musikk-kafé og helsekor på webinar

Musikk / Publisert: 15. mars 2021.   Endret: 15. mars 2021

Få inspirasjon til å etablere musikkorienterte tiltak for personer med rus - og/eller psykiske helseutfordringer.

m

DEN GODE HJELPEN: Ulike individer kommer seg på ulike måter. Derfor er det behov for bredde og mangfold når man skal opprette gode hjelpetilbud, sier Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA. (Ill.foto: www.colourbox.com)

DEN GODE HJELPEN: Ulike indiv...
Musikkterapeuter gir av sin kunnskap

Erlend Daaland Wormdahl

  • Jobber som musikkterapeut og teamleder ved Glimt Recoverysenter i Trondheim, et møtested for mennesker over 18 år som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av interesse.
  • Er ansatt ved kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT-midt) som i dag driver Glimt Recoverysenter.
  • Har jobbet med voksne med psykiske helseplager og rusmiddelavhengighet i ulike tilbud, både i privat og offentlig sektor.
  • Har skrevet masteroppgave om brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i musikkterapifeltet.

Sandra Ingebretsen

  • Er utdannet musikkterapeut og tok sin master ved musikkhøgskolen i Oslo i 2015.
  • Har sang som hovedinstrument, og har studert fag som drama- og teaterkommunikasjon samt spesialpedagogikk.
  • Flyttet til Namsos etter endt utdanning og har der jobbet som musikkterapeut for Namsos kommune underlagt avdeling for forebyggende og helsefremmende tjenester.
  • Jobber nå som pedagog og musikkterapeut for Namsos kulturskole. Er også musikalsk ansvarlig for Namsos sitt Syng deg friskere-kor, som ble etablert i et samarbeid med rus og psykisk helsetjeneste i 2017.

KILDE: kbtkompetanse.no

Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA. (FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA)

Mer om

musikkterapi behandling.i.psykisk.helsearbeid psykisk.helse.og.rus aktivitet.og.fritid helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen