Vi kan lære av Japans mentale fenomener

Vi kan lære av Japans mentale fenomener

Koronapandemien og stress / Publisert: 01. juli 2021.   Endret: 03. juli 2021

På samme måte som i resten av verden legger epidemien et gjennomgripende press på japanere. Ny forskning viser for eksempel at japanske husstander har opplevd drastisk økning i stresstilstander som følge av Covid-19.

Tokyo

MANGE MENNESKER: De relativt beskjedne personlige kvadratmeter i megabyer med høy befolkningstetthet som f.eks. Tokyo utfordrer japanske familier og medfører stor risiko for å «krympe» det finansielle, emosjonelle og fysiske rommet, peker artikkelforfatteren på. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

MANGE MENNESKER: De relativt ...

Mer om

fagartikkel selvmord psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen