Mange som sliter får ennå ikke den hjelpen de trenger

Mange som sliter får ennå ikke den hjelpen de trenger

Boligsosialt arbeid / Publisert: 18. oktober 2021.   Endret: 12. januar 2022

Kommuner rapporter at målgruppa har stadig mer komplekse utfordringer. Mange har store, udekkede behov, og ennå kan man se samhandlingsproblemer mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

desperat

AKTUELT: Brukernes komplekse og sammensatte hjelpebehov fører ofte til at de har behov for hjelp fra ulike tjenester. Dette skaper utfordringer med hensyn til å sikre kontinuitet og sammenheng i den helhetlige innsatsen. (Ill.foto: www.colorbox.com)

AKTUELT: Brukernes komplekse ...
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig samhandling rusproblem.og.psykisk.lidelse brukerplan kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen