Gode råd til deg som jobber med boliger

Gode råd til deg som jobber med boliger

Tips og råd / Publisert: 22. oktober 2021.   Endret: 25. oktober 2021

En trygg og god bolig er viktig for fysisk og psykisk helse, well-being samt sosial og økonomisk trygghet. Det er flere måter å gripe dette an på.

hus

AKTUELT: Legg grunnlaget for et godt samarbeid med private utleiere. Det kan være lange ventelister for å få kommunale boliger, og dersom det er flere boliger å spille på, sikres variasjon i bomiljøet. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Legg grunnlaget for ...
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid rus.og.psykisk.helse ledelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen