Veiviseren.no er fin ressurs for deg som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet

Veiviseren.no er fin ressurs for deg som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet

Aktuelle nettsteder / Publisert: 26. november 2021.   Endret: 27. november 2021

Helsepersonell, saksbehandlere og ledere i både kommuner og spesialisthelsetjeneste kan ha nytte av denne verktøykassen, når de skal bistå personer i en utfordrende boligsituasjon.

hus5

NYTTIG: Veiviseren.no er en digital informasjons- og veiledningsressurs. som er utviklet for kommunene og andre som gir tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. (Ill.foto: www.colourbox.com)

NYTTIG: Veiviseren.no er en d...
Veiviseren.no
  • Skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt.
  • Skal bygge opp under målsettingene i strategien «Alle trenger et trygt hjem», hvor det rettes særskilt innsats mot dem som står i fare for å bli eller er bostedsløse, barn og unge, og personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Eksempler på temaer: Å skaffe boliger for mennesker med oppfølgingsbehov, bosetting av vanskeligstilte, bosetting fra døgnopphold i spesialisthelsetjeneste eller kommunal institusjon, bo- og tjenestetilbud til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, ACT og FACT- team og Housing First.
  • Vil forenkle arbeidet for kommunene gjennom å veilede dem gjennom arbeidsprosesser «steg-for-steg», tilby digitale kurs, gi tilgang på sjekklister, maler og verktøy og vise eksempler fra kommuner. Kommunene formidler selv sine erfaringer og deler sjekklister, verktøy og maler.
  • Er tverrfaglig og tverrsektoriell. Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfolddirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet står bak nettstedet.

Mer om

aktuelle.nettsteder bolig boligsosialt.arbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen