Søk tilskudd for å opprette ACT- og FACT-team

Søk tilskudd for å opprette ACT- og FACT-team

Nyhet / Publisert: 09. februar 2022.   Endret: 11. februar 2022

Kommunen skal være hovedsøker når kommuner og helseforetak søker om tilskuddsmidler til ACT- og FACT-team. Søknadsfristen er 31. mars 2022.

Samarbeid om søknader

Mer om

act-.og.fact-team tilskuddsmidler nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen