Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 7, 2022

Siste nytt

Anneth Olinn Lianes og Line Borgen, Tjeneste for psykisk helse og rus, Ørsta
Samles lokalt for å se NAPHA-konferansen på storskjerm NAPHA-konferansen 2022. Hva med å arrangere en fagdag med NAPHA-konferansen på skjerm der du arbeider? Eller en faglunsj?  1.-2. mars strømmes Meningsfull hverdag
Holder hender
Søk om tilskudd til FACT Ung-team  Nyhet. Nå er det mulig å søke tilskuddsmidler til FACT Ung-team. Frist for å søke er 31. mars 2022.
Husnøkler. Illustrasjonsfoto: Flipfine/www.colourbox.com
Hvordan og hvorfor søke tilskudd til Housing First Nyhet. Din kommune kan søke støtte for å etablere et Housing First-team.
Ann-Cathrin og Kristen
Forebygger selvmord, gir folk verdighet og stødig grunn Praksiseksempel. Færre akuttinnleggelser i psykiatrien og mindre uro og bråk. Slikt kan skje, når Housing First Lindesnes tar tak