Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 18, 2022

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Barn som ser i kamera
– Jeg er ikke i tvil om at FACT Ung er rette veien å gå Praksiseksempel. – Vi jobber med å se på muligheten for FACT Ung-team fordi vi tenker mange ungdommer da kunne fått et bedre tilbud.
mona berger (4029 x 2857)
Tre gode råd til ansatte i boligsosialt arbeid fra Trondheims varaordfører Foredrag. Varaordfører i Trondheim, Mona Berger, er sosionom. Engasjementet for boligsosialt arbeid er med henne inn i politikken
Toppmøte om pårørende, 10. mai, 2017
Se opptak av årets toppmøte, med tema bruker- og pårørendemedvirkning Nyhet. Representanter fra hele psykisk helse-feltet var samlet i Oslo tirsdag, og jobbet fram anbefalinger for bruker- og pårørendemedvirkning.
Tre av fire medlemmer i Psykisk helseteam Ukraina fra Bergen
Tilbyr informasjonsmøter og støttesamtaler til flyktninger i mottak Praksiseksempel. I Bergen har ansatte fra Rask psykisk helsehjelp-teamet funnet sammen med flyktningehelsetjenesten og etablert et helt nytt tilbud
Hender som møter hverandre
Integrert behandling i FACT-team – vanskelig, men viktig Forskning. Helsemyndighetenes satser på FACT-team for at mennesker med omfattende psykisk helse- og rusutfordringer skal få integrert behandling.
Illustrasjonsfoto og portrett
– Folk trenger mye, og det psykososiale er bare en liten bit Nyhet. Respekt, informasjon, medbestemmelse og sosial støtte: å ivareta flyktningers grunnleggende behov, kan forebygge psykisk uhelse