– Jeg er en støtteperson som sammen med teamet ser deg, hører på deg og heier på deg

– Jeg er en støtteperson som sammen med teamet ser deg, hører på deg og heier på deg

Praksiseksempel / Publisert: 30. august 2022.   Endret: 03. januar 2024

Det sier Trine Thorbjørnsen Nilsen. Hun er jobbspesialist i FACT ung-teamet på Askøy og følger opp ungdommer i videregående skolealder.  

Team

Illustrasjonsbilde. (Foto: Colourbox.com)

Illustrasjonsbilde. (Foto: Co...
Trine Thorbjørnsen Nilsen, jobbspesialist i FACT ung-teamet på Askøy.
Forskning peker på risikofaktorer

Ungdom med utfordringer knyttet til relasjoner i oppvekst og familieforhold har en særlig stor risiko for å stå uten utdanning eller arbeid ved 25 år. Foreldrenes egne ressurser er dessuten en viktig faktor.  

Psykiske plager og atferdsvansker hos ungdommen gir også en økt frafallsrisiko, sammen med svake skoleprestasjoner i grunnskolen. Skoleprestasjoner ved utgang av grunnskole, målt ved mestring av grunnleggende ferdigheter som lesing og regning, trekkes frem som enavgjørendefaktor for frafall i det videre utdanningsløpet.  

Et skolemiljø med manglende støtte fra lærer og en følelse av ensomhet oppgis også som særlig risikabelt for utenforskap. 

Linda Hedlund, jobbspesialist i FACT ung Nesodden. (Foto: privat)
Forskningsoppsummeringen  

30 kvalitative og kvantitative studier fra Norden, i perioden 2010-2019, er gjennomgått i forskningsoppsummeringen:Nyere viden om nordiske unge uden uddannelse og beskæftigelse. En litteraturkortlægning (Kleif & Stallknecht 2022). VIVE -Viden til Velfærd.

Mer om

fact.ung utenforskap samhandling jobbspesialist praksiseksempler utdanning skole askøy vestland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen