– Flere kan bo i egen bolig, så lenge man bruker tid og tilrettelegger

– Flere kan bo i egen bolig, så lenge man bruker tid og tilrettelegger

Praksiseksempel / Publisert: 08. september 2022.   Endret: 03. januar 2024

Å hjelpe folk fra tilrettelagte botilbud over i egne boliger, er hovedjobben til Mestringsteamet i Bergen. I teamet, hvor halvparten er erfaringskonsulenter, er det deltakerne som legger premissene fra første møte.

Mestringsteamet i Bergen

RECOVERYORIENTERT: Gjennom å rette fokuset på hva deltakerne får til, heller enn hva de tror de ikke klarer, ønsker teamet å fremme mestring i egen bolig og eget liv. Fra øverst t.v.: Sissel Landsnes (avd.leder), Ulrikke Hagebø (erfaringskonsulent), Arvid Paulsen (miljøterapeut), Anne Hammer (erfaringskonsulent). Nede fra venstre: Lena Sundberg (miljøterapeut), Marianne Handing (miljøterapeut), Helene Halvorsen Fagerbakke (erfaringskonsulent). Yngve Rasmussen Vikingvaag jobber også i teamet som erfaringskonsulent, men hadde ferie da bildet ble tatt. (Foto: privat)

RECOVERYORIENTERT: Gjennom &a...

Mer om

praksiseksempler bolig boligsosialt.arbeid erfaringskonsulenter recovery bergen vestland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen