Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak

Bokomtale / Publisert: 22. september 2022.   Endret: 23. september 2022

Ny og aktuell bok som beskriver utfordringer, sårbarheter og muligheter i den hensikt å inspirere tjenestenivåene til å sammen tilby mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse bedre levekår. 

Sammensatte problemer sammenvevde tiltak

(Foto: Bildeutsnitt av boka, Fagbokforlaget)

(Foto: Bildeutsnitt av boka, ...
Redaktørene av boka

Redaktørene for boken er Lars Lien og Tore Willy Lie. 

Lien er lege og spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, leder i Norsk psykiatrisk forening og professor i psykiatri ved Høgskolen i Innlandet. 

Lie har en bachelor i psykologi og master i psykisk helsearbeid. Han har jobbet ved flere typer enheter i spesialisthelsetjenesten, vært operatør på Hjelpelinjen for spilleavhengige, og hatt oppdrag for Helsedirektoratet. Begge er faglige rådgivere ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). I tillegg er det mange medforfattere som har deltatt i boka. 

Mer om boka 

Tittel: Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak - Integrert behandling av rus og psykiske lidelser 
Redaktører: Lars Lien og Tore Willy Lie 
Forlag: Fagbokforlaget 
Sider: 344 
Utgivelsesår: 2022 
Språk: Bokmål 

Mer om

nyheter bok samhandling recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen