Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43, 2022

Siste nytt

Opptrappingsplanen
NAPHAs innspill til Opptrappingsplanen: Det trengs et skikkelig løft og en helhetlig satsing! Nyhet. En ny Opptrappingsplan bør bidra til forebygging, lettere tilgang til psykisk helse- og rustjenester og mer integrerte tjenestetilbud.
Mark Hopfenbeck
Å ha møte med nettverket, til personen som har psykiske vansker, og la alle prate åpent og ærlig kan gi effekt Forskning. – Pårørende føler at de får mer støtte og man får mer positive kliniske utfall, sier forsker Mark Hopfenbeck.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Kjell Roger Jørgensen, kormedlem, Namsos