NAPHAs innspill til Opptrappingsplanen: Det trengs et skikkelig løft og en helhetlig satsing!

NAPHAs innspill til Opptrappingsplanen: Det trengs et skikkelig løft og en helhetlig satsing!

Nyhet / Publisert: 26. oktober 2022.   Endret: 27. oktober 2022

En ny Opptrappingsplan bør bidra til at sykdomsutvikling kan forebygges, at flere som lever med psykiske helseplager kan få lettere tilgang til psykisk helse og rustjenester tidligere, og mer integrerte tjenestetilbud på tvers av lidelser, sektorer og tjenestenivå.

Opptrappingsplanen

NY OPPTRAPPINGSPLAN: NAPHA mener flere må få lettere tilgang til hjelp gjennom lavterskel behandlingstilbud, og at vi må samhandle mer og bedre i mer integrerte tjenestetilbud. F.v.: Turid Møller Olsø, (faglig rådgiver), Gretha Evensen, (faglig rådgiver), Petter Dahle (faglig rådgiver), Ellen Hoxmark (leder), Kjetil Orrem (faglig rådgiver) og Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth (faglig rådgiver). Alle NAPHA. Foto: Terje Petter Leiros/NAPHA

NY OPPTRAPPINGSPLAN: NAPHA me...

Mer om

psykisk.helsearbeid opptrappingsplanen napha folkehelse samhandling helsefremmende nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen