Grong kommune er storebror i et interkommunalt samarbeid innen psykisk helse og rus

Grong kommune er storebror i et interkommunalt samarbeid innen psykisk helse og rus

Praksiseksempel / Publisert: 08. desember 2022.   Endret: 09. april 2024

– Enkelte brukere ønsker tjenester i nabokommunen, fordi relasjonene til hjelperne i hjemkommunen er for tette. Dette er noe av det viktigste vi kan hjelpe hverandre med.

grong

AKTUELT: Aina Tetlien Sellæg (t.h.) er fagleder i Familiebasen med fagansvar for områdene som ikke er helsestasjon. Her står hun sammen med Lena Krane, som er avdelingsleder for Helsetjenesten. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: Aina Tetlien Sell&ae...
FAKTA Grong kommune
  • Kommune i Trøndelag med 2287 innbyggere
  • Helsetjenesten består av tjenestene Fysio- og ergoterapi, legetjenesten og Familiebasen. Familiebasen er en samorganisering av Rus og psykisk helsetjeneste, ungdomsarbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Familiebasen har 14 ansatte med varierende stillingsgrad, til sammen 8.6 stillinger. Dette er både faste og prosjektstillinger.
  • Helsesykepleiere, sykepleier, vernepleier sosionomer, barnevernspedagog, førskolelærer og psykologspesialist er ansatt. De fleste har en eller flere videreutdanninger i psykisk helsearbeid, familiearbeid, kognitiv terapi, veiledning, rus og kommunikasjon.

 

Setter søkelys på likeverdige tjenester i små og store kommuner
  • NAPHA, KORUS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag har for tiden et samarbeid om å belyse problemstillinger knyttet til tjenester i små kommuner.

Mer om

små.kommuner interkommunalt.samarbeid psykologer.i.kommunene samhandling kompetanse praksiseksempler grong trøndelag likeverdige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen