Økning i antall ansatte innen rus og psykisk helse i 2022

Økning i antall ansatte innen rus og psykisk helse i 2022

Nyhet / Publisert: 19. desember 2022.   Endret: 19. desember 2022

Det rapporteres om totalt 17 074 årsverk i kommunalt psykisk helse og rusarbeid i 2022. Dette er en økning på 283 årsverk fra fjoråret, men mange kommuner har fortsatt problemer med rekruttering.

Folk som jobber sammen

 SINTEF-rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2022 viser at det er en økning i andelen kommuner som svarer at de har et godt eller et svært godt tilbud til voksne i målgruppen for alle de tre forløpene. Det er også en positiv utvikling i tjenester for barn og unge, men særlig for hovedforløp 3 er det mange kommuner som mener at de ikke har et godt nok tilbud. (Foto: Colourbox.com)

 SINTEF-rapporten K...
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i 2022 (Foto: skjermdump av forsiden på rapporten)

Mer om

psykisk.helsearbeid sintef.rapporten årsverk rekruttering forskning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen