– Rydd unna plass til forbedringsarbeid

– Rydd unna plass til forbedringsarbeid

Praksiseksempel / Publisert: 03. februar 2023.   Endret: 17. januar 2024

Marte H. Klevstad, fagutviklingssykepleier for psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune, mener det på ingen måte er enkelt, men nødvendig. 

Marte Klevstad

– Vi har gjort mye og utviklet oss, men det er sikkert mange som mener at vi er for lite klinisk rettet. Hvorfor bruke tid på dette når vi trenger helsepersonell, som sykepleiere i hjemmebasert tjeneste? Sier Marte Klevstad, fagutviklingssykepleier for psykisk helse og rus ved enhet for forskning, utvikling og innovasjon i Vestvågøy kommune. (Foto: Tommy Andreassen | PhotoView)

– Vi har gjort mye og utvikle...
Tips fra Marte H. Klevstad til andre fagutviklere:  

1. Lytt til innbyggerne og kollegaene
Det de som kjenner hvor skoen trykker.

2. Prioriter det viktigste først, et tips fra Birgit Valla og syv gode vaner
Finn ut hvilke mailer som kan vente. Om man bare hopper når andre sier hopp, får man ikke gjort noe. Det er viktig å verne om det som er viktig. Se på de langsiktige målene og prioriter deretter. Hva vi prioritere? Om vi skal jobbe recoveryorientert da er det det vi må fokusere på.  

3. Plasser ansvaret der det hører hjemme  
Det dukker opp ulike arbeidsoppgaver. Da er det viktig å kunne se det dersom det er oppgaver som ligger til andre avdelinger for eksempel. Vi må plassere det der det hører hjemme.  

4. Rydd unna plass til forbedringsarbeid 
Få kartlagt hva som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Det kan være ulike oppfatninger av det på arbeidsplassen. 

Mer om

fagutvikling sammen.om.mestring innovasjon utvikling forskning praksiseksempler vestvågøy nordland psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen