Jæren Recovery College oppsummerer fire års drift i ny rapport

Jæren Recovery College oppsummerer fire års drift i ny rapport

Nyhet / Publisert: 17. februar 2023.   Endret: 02. mars 2023

Stadig flere som jobber med psykisk helse og rus i kommunene ønsker å delta på tilbudet til Jæren Recovery College, viser ny rapport. Samtidig risikerer tilbudet å bli avviklet.

jæren recoverycollege

ENGASJERTE: Steinar Trefjord og Tor Arne Riskedal er prosjektledere ved Jæren Recovery College. De er glade for medvinden colleget har. Men i år har det dukket opp en økonomisk utfordring, på grunn av endret regelverk. (FOTO: Jæren Recovery College)

ENGASJERTE: Steinar Trefjord ...
Jæren Recovery College
  • Er et regionalt kompetansesenter med spisskompetanse på recovery og erfaringsbasert kunnskap innenfor rus- og psykisk helsefeltet i Rogaland.
  • Colleget har spisskompetanse på samskaping og brobygging mellom erfaring og fag som kan bidra til personlig recovery, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.
  • Totalt siden oppstart i 2019 har 620 personer deltatt på kurs. 1342 har deltatt på andre arrangement og undervisninger
  • I 2022, året med mest aktivitet, har 244 personer deltatt på 22 kurs, og 216 personer har deltatt på 12 recovery-fagdager. Colleget har også hatt opplegg for 118 studenter fra UiS og VID. 218 deltagere har vært med på temakvelder og 193 personer har kommet på «åpent hus».

Mer om

recovery recoverycollege nyheter psykisk.helsearbeid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen