Anbefaler flere å delta i nettverk innen psykisk helse og rus

Anbefaler flere å delta i nettverk innen psykisk helse og rus

Nyhet / Publisert: 02. mars 2023.   Endret: 10. januar 2024

– STORK-nettverket har bidratt til å gi oss stor faglig trygghet, sier Audun Pedersen og Trine Hoff. Nå takker de to for seg etter 25 års deltakelse.

pedersenoghoff

AKTUELT: – Vi byttet på å være vertskap og viste ofte fram ting vi var stolte av og syns vi lykkes med. Vi kunne også støtte hverandre når det buttet imot, sier Audun Pedersen (t.v.) Trine Hoff forteller at nettverket har regelmessige møter to ganger pr år, to dager pr. gang. – Det går på omgang å ha ansvar som vertskapskommune. (FOTO: Gretha Helen Evensen/ NAPHA)

AKTUELT: – Vi byttet p&a...
Fem gode grunner for å delta i nettverk i arbeid innen psykisk helse og rus
  1. En kan drøfte ulike problemstillinger i et fora med personer som har lignende ansvarsområder som en selv.
  2. Å lytte til hvordan andre kommuner løser utfordringer, er nyttig når en skal utvikle arbeidet i egen kommune.
  3. En har alltid noen å spørre, når det dukker opp spørsmål i arbeidet en står i. Det tar ofte kort tid å få svar. E-postkontakt, (i tillegg til fysiske møter) gir kort vei.
  4. En føler seg mindre alene når en møter andre, som står i samme/ lignende problemstillinger som en har selv.
  5. Å møtes over tid, ha en kontinuitet i arbeidet og følge hverandres utvikling, bidrar til faglig trygghet.
Fakta om STORK
  • STORK står for storkommunenettverket og er sammensatt av deltakere fra de største kommunene/ byene i Norge.
  • Det er et fagnettverk innen psykisk helse for kommuner.
  • En fagperson eller leder fra psykisk helsetjeneste i den enkelte kommune, som har rolle på sin arbeidsplass med planarbeid, tjenesteutvikling og som har et større engasjement for dette fagfeltet, er deltaker i nettverket.
  • I tillegg deltar representanter fra NAPHA

Mer om

nettverksarbeid fagutvikling kommunal.helsetjeneste planarbeid barn.og.unge kompetanseutvikling nyheter psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen