Bedre kommunikasjon mellom helsetjenestene, politiet og pårørende kan gi færre uønskede hendelser

Bedre kommunikasjon mellom helsetjenestene, politiet og pårørende kan gi færre uønskede hendelser

Ukom-rapporten / Publisert: 21. mars 2023.   Endret: 22. mars 2023

Det er behov for mer kunnskap om bruk av taushetsplikt, og plikten til å dele og hente inn informasjon. – Handlingsrommet blir tolket snevrere enn det reglene gir grunnlag for, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gaute Strand. 

Alvorlig mann prater i telefonen

DELING AV INFORMASJON: Hvordan forstår og praktiserer helsepersonell reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett? Hvilken informasjon skal, kan og bør deles? (Foto: Colourbox.com)

DELING AV INFORMASJON: Hvorda...
Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA. (Foto: Mogen/NAPHA)
Ukoms samfunnsoppdrag 

Ukoms samfunnsoppdrag er å bidra til å gjøre helse- og omsorgstjenesten tryggere både for pasienter, brukere og helsepersonell. Det gjør vi ved å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helsesektoren: Hva skjedde og hva var årsakene til hendelsen? Basert på våre analyser og funn, gir vi våre anbefalinger. Hensikten er å unngå at lignende skjer igjen.  
(Kilde: ukom.no) 

Mer om

samhandling kommunikasjon ukom politi arbeid.og.psykisk.helse psykisk.helsevern psykisk.helsearbeid alvorlige.psykiske.helseutfordringer vold

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen