Averøy kommune satser på forebyggende arbeid, og erfaringskonsulenten er sentral

Averøy kommune satser på forebyggende arbeid, og erfaringskonsulenten er sentral

Praksiseksempel / Publisert: 21. april 2023.   Endret: 17. januar 2024

Hilde Hoset har vært erfaringskonsulent i hjemkommunen Averøy i fire år. Hun er en stor ressurs i arbeidet med å hjelpe innbyggere som sliter med psykisk helse og -rusproblemer.

Hilde

AKTUELT: Hilde Hoset, erfaringskonsulent i Averøy kommune, ser mange ressurser hos de hun hjelper. – Jeg prøver å få dem til å få trua på seg selv. Det er ikke alltid de er klar over hvor mye de kan få til i livene sine, sier hun. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: Hilde Hoset, erfarin...
Averøy kommune
  • 5828 innbyggere
  • Kystkommune i Møre og Romsdal
  • Psykisk helse består av et tverrfaglig sammensatt team på åtte ansatte, inkludert kommunepsykolog.
  • Enheten har blant annet følgende tilbud: Mestringssenteret Ung (fra 16 år - 40 år) og for voksne. Kognitivt team. Assistert selvhjelp.
  • Samarbeider med FACT Kristiansund. Driver også med IMR (Illness management recovery).

Mer om

erfaringskompetanse erfaringskonsulent folkehelse helsefremming.og.forebygging lavterskeltilbud aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler små.kommuner averøy møre.og.romsdal utendørsterapi

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen