Ekspertutvalget som har vurdert om det er mulig med en mer tematisk organisering av psykisk helsevern, la i dag frem sin rapport

Ekspertutvalget som har vurdert om det er mulig med en mer tematisk organisering av psykisk helsevern, la i dag frem sin rapport

Nyhet / Publisert: 15. september 2023.   Endret: 10. januar 2024

Rapporten ble overrakt Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 15. september av leder for utvalget, Benedicte Thorsen-Dahl. 

Overrekkelsen

Ekspertutvalgets overlevering: – Dere tror ikke på «one size fits all», i stedet har dere formulert en del prinsipper som bør ligge til grunn, sa helseminister Ingvild Kjerkol under lanseringen. Her sammen med utvalgets leder, Benedicte Thorsen-Dahl (Foto: skjermdump under lanseringen, regjeringen.no) 

Ekspertutvalgets overlevering...
Utvalgets medlemmer:
 • Benedicte Thorsen-Dahl (leder), divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Søndre Land  
 • Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist/PhD ved BUP Helse Fonna, Kopervik  
 • Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i helsefagavdelingen i Helse Nord, Bodø  
 • Ane Bekkestad Fjose, enhetsleder ved BUP Gjøvik, Gjøvik  
 • Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, Bergen  
 • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening, Oslo  
 • Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Hamar  
 • Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Moss  
 • Espen Gade Rolland, leder av faggruppe innen psykisk helse og rus i Norsk sykepleierforbund, Drammen  
 • Haakon Steen, brukerrepresentant, nestleder Mental Helse, Kristiansand  
 • Karl Olaf Sundfør, brukerrepresentant, sentralstyremedlem Mental Helse, Sauda  
 • Elin Ulleberg, klinikksjef psykisk helsevern, allmenn rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital, Trondheim  

Sekretariatet har bestått av: Ragnar Nesvåg (leder), Randi Midtgård Spørck, Nina Husom, Karoline Myhrer og Eva Sørensen. 

Basert på data fra 2018-2022

Mer om

nyheter psykisk.helsevern psykisk.helsearbeid utvalg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen