Frivillighet Norge lanserer ny veileder for frivillig arbeid

Frivillighet Norge lanserer ny veileder for frivillig arbeid

Nyheter / Publisert: 03. oktober 2023.   Endret: 13. oktober 2023

– Psykisk helsearbeid og frivillig arbeid utgjør en god kombinasjon, sier Petter Dahle, faglig rådgiver i NAPHA. – Å gjøre noe meningsfullt for andre og å være i aktivitet bedrer den psykiske helsa.

petter dahle

AKTUELT: – Frivillig arbeid skal ikke erstatte offentlige tjenester, men være et tillegg. Vi trenger gode, levende lokalsamfunn, der mennesker blir kjent med hverandre og skaper opplevelser i fellesskap, sier Petter Dahle, faglig rådgiver i NAPHA. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Frivillig arb...
Tre tips for psykisk helsearbeidere som ønsker tettere bånd til frivilligheten
  1. Bli kjent med hva som allerede finnes av frivillig arbeid i deres kommune. Tilbudene er ofte langt flere enn dere tror.
  2. Har den du hjelper en interesse som kan utvikles gjennom et frivillig tilbud, vær aktivt med og skap broer til det tilbudet, slik at vedkommende kan benytte seg av det.
  3. Involver frivilligheten og inngå partnerskap der det er relevant, når dere skal utvikle lokale, psykiske helsetilbud.

Kilde: Petter Dahle

Veileder for økt deltakelse i frivilligheten
  • I veilederen kan man lese om alle de gode og viktige effektene av å få med flere nye deltagere i frivilligheten, og en får konkrete verktøy som kan brukes til dette.
  • Økt deltagelse i frivillig arbeid og i lokalsamfunnet har en rekke positive effekter. Det kan utjevne sosial ulikhet, bidra til mindre ensomhet og bedre folkehelse. Det har stor betydning, både på individuelt-, organisasjons- og samfunnsnivå.
  • Å delta i frivillig arbeid kan også fremme økonomisk utvikling og bidra til et sterkere og mer demokratisk samfunn.

Se veilederen her

Mer om

folkehelse aktivitet.og.fritid verktøy rus.og.psykisk.helse psykisk.helsearbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen