Ny nasjonal veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge

Ny nasjonal veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge

Nyhet / Publisert: 26. oktober 2023.   Endret: 17. januar 2024

Formålet med veilederen er å bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager og deres familier.

Tre barn som løper

Kommunene skal tilby barn og unge mellom 0-25 år tjenester som er: tilgjengelige, uten henvisning og ha lett tilgjengelig kontaktinformasjon for innbyggerne.

Kommunene skal tilby barn og ...
­Utviklingen av veilederen

Helsedirektoratet har koordinert arbeidet og utarbeidet veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Involvering av relevante aktører og brukere

Anbefalingene er utarbeidet gjennom et grundig innsiktsarbeid og involvering av relevante aktører og brukere underveis i prosessen og i høringsrunder. En bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra brukere, kommuner, helseforetak og kompetanse- og forskningsmiljøer har bidratt til å sikre en god faglig forankring av veilederen. (Kilde: Helsedirektoratet)

Mer om

nyheter veileder barn.og.unge psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen