Kommuner kan nå søke om tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for 2024

Kommuner kan nå søke om tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for 2024

Nyhet / Publisert: 27. oktober 2023.   Endret: 27. oktober 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedre livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Folk som jobber sammen

Helsedirektoratet ønsker blant annet at tilskuddet kommunalt rusarbeid skal bidra til lett tilgjengelige og bærekraftige tilbud.

Helsedirektoratet ønsk...
Tillegg og presiseringer:

Søker kan velge å utvikle tilbud i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap med samarbeidspartner(e). Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker og mottaker av tilskuddet.

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over ordningen.

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Mer om

nyheter tilskuddsmidler rus helsedirektoratet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen